تبلیغات
مطالب اینترنتی - پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نویسنده وبلاگ
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مطالب اینترنتی
نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

فهرست مطالب:

مقدمه: ۸

فصل اول ۱۱

طرح تحقیق ۱۱

۱-۱- بیان مساله: ۱۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۴

۱-۳- فرضیه: ۱۹

۱-۴- اهداف تحقیق: ۲۰

۱-۵- پیشینه تاریخی: ۲۱

پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران ۲۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق: ۳۰

۱-۷- محدودیتهای پژوهش: ۳۶

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها: ۳۷

زن در توسعه ۳۸

نیروی کاردستمزدی ۳۸

کارخانه برای کارفرما ۳۹

کاربرای خود ۴۰

کاریاوری ۴۰

کارخانوادگی بدون دستمزد ۴۱

فصل دوم ۴۲

کلیات و مبانی نظری پژوهش ۴۲

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ۴۳

۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان: ۴۹

۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه: ۵۵

رفاه: ۵۵

فقرزدایی: ۵۷

برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان: ۵۸

۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ۶۴

۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی ۶۶

۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی ۷۰

۲-۴-۴- صنایع دستی ۸۰

۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران ۸۰

۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی ۸۳

۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ۸۳

۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ۸۴

۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان: ۸۷

۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی: ۹۱

۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی ۹۶

فصل سوم ۱۰۶

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش ۱۰۶

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت: ۱۱۰

۳-۲- توپوگرافی: ۱۱۲

۳-۳- اقلیم ۱۱۶

۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه: ۱۱۶

۳-۳-۳- بارندگی: ۱۱۸

۳-۳-۴- رطوبت نسبی: ۱۲۰

۳-۳-۵- تبخیر: ۱۲۰

فصل چهارم ۱۲۲

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش ۱۲۲

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت: ۱۲۳

۴-۲- ساخت جنسی و سنی ۱۲۴

۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال ۱۲۶

۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت: ۱۲۸

۴-۴- جمعیت و تغییرات آن: ۱۲۸

۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش: ۱۳۱

۴-۵-۲- باروری: ۱۳۱

۴-۵-۳- مرگ و میر: ۱۳۲

۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش: ۱۳۳

۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش: ۱۳۳

۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش ۱۳۵

۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش: ۱۳۵

۴-۶-۲- آموزش: ۱۳۷

۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی: ۱۳۸

۴-۷- بهداشت و درمان ۱۴۱

۴-۸- شاخصهای بهداشتی ۱۴۲

فصل پنجم ۱۴۳

۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ۱۴۴

۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه: ۱۴۴

۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی: ۱۴۷

حجم خانوار: ۱۴۹

۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش: ۱۵۰

۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا: ۱۵۲

۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی: ۱۵۵

۵-۱-۵-۱- دامداری و پرورش طیور: ۱۵۶

۵-۱-۵-۲- زنبورداری: ۱۶۱

۵-۱-۵-۳- نوغانداری: ۱۶۳

۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی: ۱۶۶

صنایع تبدیلی – صنایع دستی: ۱۶۷

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ۱۷۱

۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه: ۱۷۱

۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها: ۱۷۴

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان: ۱۸۴

۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه: ۱۸۸

۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی: ۱۹۵

۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست: ۲۰۲

فصل ششم ۲۰۸

نتیجه گیری: ۲۰۹

آموزش زنان = آموزش جامعه ۲۱۰

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه: ۲۱۳

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران: ۲۱۸

حفظ کیان خانواده: ۲۲۰

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی: ۲۲۱

سیاستها: ۲۲۳

تأمین نیازهای بهداشتی: ۲۲۳

ارتقای منزلت زنان روستایی: ۲۲۵

فهرست منابع مأخذ فارسی: ۲۲۶

فهرست منابع و ماخذ لاتین:خرید فایل
منبع :پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc
پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 ... irdls.blogsky.com/1395/10/21/post-33396/‎Cached10 ژانویه 2017 ... پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ... نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و ... در جامعه - ایران دانلود irdls.blogsky.com/1395/11/14/post-48101/‎Cached2 فوریه 2017 ... در جامعه. در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. ... پایان نامه درباره زنان روستایی در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی جامعه ... نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و ... در جامعه - ایران دانلود irdls.blogsky.com/1395/12/02/post-50313/‎Cached20 فوریه 2017 ... پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc ... نقش زنان در فعالیتهای ... دانلود مقاله تحقیق پروژه پایان نامه و..... cero.8n8.ir/‎Cachedدر 10 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc .... تحقیق این است که به بالا بردن شعور فرهنگی ایرانیان کمک کنیم تا به نقش اساسی زن در جامعه پی برده شود و به ... دانلود فایل کامل پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و ... sepehrdlo.ir/papers/دانلود-فایل-کامل-پایان-نامه-نقش-زنان-در/‎Cached20 ژانویه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … ... در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در shilla2.rozblog.com/.../پایان-نامه-نقش-زنان-در-فعالیتهای-اجتماعیاقتصادی-و-در.html‎Cachedبه صفحه دانلود فایل(پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … ... در جامعه. در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. مقدمه: جغرافیای انسانی ... پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه ... bistarticlers.ir/nomre/paper12538.htm‎Cached19 ساعت قبل ... در جامعه)) را در ادامه مطلب ببینید پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. برترین فایل پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و ... porche7.parsinblog.com/post/335‎Cached11 ژانویه 2017 ... برترین فایل پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه ... در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. کاملترین فایل پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و ... artifilek.ir/maxarticle/p-3619.html‎Cached12 فوریه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه ... در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه | سیب ... cibodlweb.ir/پایان-نامه-نقش-زنان-در-فعالیتهای-اجتما/‎Cached28 ژانویه 2017 ... پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه. ژانویه 28 ... در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc. ادامه مطلب ...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 19 اسفند 1395 :: نویسنده : نویسنده وبلاگ
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر